دانشگاه فرهنگیان

مرکزآموزش عالی ثامن الحجج (ع) مشهد

بازدید دکتر سمیعی مدیر کل آموزش دانشگاه فرهنگیان از واحد دانشگاهی ثامن الحجج (ع) مشهد

دکتر سمیعی مدیر کل آموزش دانشگاه فرهنگیان چهارشنبه 97/10/5 ضمن حضور در دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج (ع) مشهد از فضاهای آموزشی و کلاس های درس بازدید به عمل آوردند . شایان ذکر است در این بازدید دکتر سید کمال الدین حسینی معاون آموزشی و پژوهشی امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی ایشان را همراهی نمودند .


| شناسه مطلب: 126316

تعداد بازدید: 113 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران