دانشگاه فرهنگیان

مرکزآموزش عالی ثامن الحجج (ع) مشهد

برگزاری کارگاه راهکار های مقابله با استرس در واحد دانشگاهی ثامن الحجج (ع) مشهد

کارگاه راهکار های مقابله با استرس در واحد دانشگاهی ثامن الحجج (ع) مشهد توسط دکتر ثوابی با حضور دانشجویان کارشناسی پیوسته روز سه شنبه 97/10/11 برگزار گردید . شایان ذکر است این کارگاه به همت اعضای انجمن سلامت روان دانشگاه با هدف آگاهی بخشی به دانشجو معلمان برگزار گردید .


| شناسه مطلب: 127152

تعداد بازدید: 127 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران