دانشگاه فرهنگیان

مرکزآموزش عالی ثامن الحجج (ع) مشهد

بازدید کارشناس مسئولین دانشگاه فرهنگیان از واحد دانشگاهی ثامن الحجج (ع) مشهد

کارشناس مسئولین دانشگاه فرهنگیان جناب آقای سید احمد مشهدی معاون مدیر کل برنامه ریزی ، خدمات و رفاه دانشجویی ، جناب آقای اباذر مجیدی معاون مدیر کل حقوقی واملاک و جناب آقای ابراهیم تیموری رئیس اداره خدمات و امور رفاهی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان روز پنجشنبه97/10/13 ضمن خداقوت به دکتر میرشجاعیان و کارکنان واحد دانشگاهی ثامن الحجج (ع) از واحدهای اداری ، آموزشی ، مجموعه ورزشی و رفاهی نیز بازدید به عمل آوردند.


| شناسه مطلب: 127238

تعداد بازدید: 72 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران