دانشگاه فرهنگیان

مرکزآموزش عالی ثامن الحجج (ع) مشهد

بازدید مسئولین حراست سازمان مرکزی از دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج (ع) مشهد

سرکار خانم دکتر رزاقیان و جناب آقای شادمهری از مسئولین حراست دانشگاه فرهنگیان روز دوشنبه 97/10/17  ضمن خداقوت به دکتر میرشجاعیان و کارکنان  واحد دانشگاهی  ثامن الحجج (ع) ازواحدهای مختلف مرکز بازدید به عمل آوردند . شایان ذکر است در این بازدید پروژه بازسازی شده کتابخانه مرکز افتتاح گردید .


| شناسه مطلب: 127738

تعداد بازدید: 53 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران