دانشگاه فرهنگیان

مرکزآموزش عالی ثامن الحجج (ع) مشهد

بازدید مهندس رضایی سرپرست مرکز هوشمند سازی دانشگاه فرهنگیان از واحد دانشگاهی ثامن الحجج (ع)

مهندس رضایی سرپرست مرکز هوشمند سازی دانشگاه فرهنگیان صبح روز سه شنبه 1397/5/2 ضمن حضور در واحد دانشگاهی ثامن الحجج (ع) مشهد از امکانات رایانه و هوشمند سازی این واحد دانشگاهی بازدید به عمل آوردند شایان ذکر است ایشان با دکتر میرشجاعیان ریاست محترم واحد دانشگاهی ثامن الحجج (ع) مشهد دیدار و گفتگو نمودند .


| شناسه مطلب: 110724

تعداد بازدید: 220 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران