مرکزآموزش عالی ثامن الحجج (ع) مشهد

نشریه دانشجویی فرثام شماره اول

صاحب امتیاز: دانشگاه فرهنگیان، واحددانشگاهی ثامن الحجج(ع)مشهد مدیرمسئول: آقای دکتر سیدعباس میرشجاعیان سردبیر: آقای دکتر جواد نکونام مدیر داخلی: آقای علیرضا محمدزاده کوثری تاریخ انتشار: شهریور1400

هیات تحریریه: محراب فتحیان، جواد عبادی، علیرضا محمدزاده کوثری، مهدی سنگی، سید یونس قائمی طلب، مهدی لطفی، مبین مختاریان.
 


نظرات کاربران