مرکزآموزش عالی ثامن الحجج (ع) مشهد

نشریه دانشجویی فرثام شماره دوم

صاحب امتیاز: دانشگاه فرهنگیان، واحددانشگاهی ثامن الحجج(ع)مشهد مدیرمسئول: آقای دکتر سیدعباس میرشجاعیان سردبیر: آقای دکتر جواد نکونام مدیر داخلی: آقای علیرضا محمدزاده کوثری تاریخ انتشار: آذرماه1400

تیم طراح: محراب فتحیان- سعید فلاح- علیرضا تهامی

هیات تحریریه: خانم دکتر فیروزه حسینی- مبین مختاریان نوگلی-مهدی لطفی- جواد عبادی- سجاد کرباس فروشان- علیرضا محمدزاده کوثری

فهرست مطالب:
گزیده اخبار و رویدادها
روز دانشجو
آدم گریزی قرن
تحول در آ.پ (دانش آموز یا معلم)
اعتیاد در مدارس
فن بیان
متاورس( فراتر از جهان)
معرفیسم
تیکه کتاب
ایران گردی
۲


نظرات کاربران