مرکزآموزش عالی ثامن الحجج (ع) مشهد

شماره پنجم نشریه دانشجویی فرثام

مدیرمسئول:
محمد رسول اسعدی
سردبیر:
سید علیرضا تهامی
صاحب امتیاز:
دانشگاه فرهنگیان مشهد
مدیر داخلی:
علیرضا محمدزاده کوثری
تیم طراح:
محراب فتحیان،امیرحسین کاظمی،علیرضا هوشیار،سعید فلاح
جواد کاظمی،مهدی علوی پور،امیدپارسامنش
هیات تحریریه:
مبین مختاریان نوگلی،
مریم فتحی،رضا شاهوردی،مهدی لطفی رضایی
سجاد شریعتی،علیرضا محمدزاده کوثری
ریحانه جوهری،مهسا نورایی
سمیعه غفاری،زهرا سهیلی
محمدجوادعرفانی،حسین فاتحی
علیرضا دشتی،سجاد گل محمدزاده
گویندگان:
علی پورشافعی،علی صمیمی
فاطمه زمانیان،ساناز شهرکی


نظرات کاربران