دانشگاه فرهنگیان

مرکزآموزش عالی ثامن الحجج (ع) مشهد

اطلاعیه مهم
قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

تاریخ انتخاب واحد ترم 3962 از روز شنبه 96/11/14 لغایت روز چهارشنبه 96/11/18می باشد و این مدت قابل تمدید نخواهد بود.

شروع کلاس ها:   دانشجویان کارشناسی پیوسته، از روز شنبه 96/11/21 

                       دانشجویان کارشناسی ناپیوسته، از روز چهارشنبه 96/11/25 

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ورودی 96

انتخاب واحد ترم 3962 بر عهده خود دانشجو می باشد و عواقب ناشی از عدم انتخاب واحد در تاریخ مقرر متوجه دانشجو می باشد. 

همچنین ارزشیابی استادان تا تاریخ 96/11/11 تمدید شده است.


| شناسه مطلب: 97510

تعداد بازدید: 319 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران