مرکزآموزش عالی ثامن الحجج (ع) مشهد

اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ( اداره کل خدمات آموزشی)

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 مطابق با تقویم آموزشی مصوب را اعلام کرد.

بر اساس این اعلام، دانشجویان از 18 لغایت 22 شهریور با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان به آدرس https://education.cfu.ac.ir می توانند نسبت به انتخاب واحد خود اقدام کنند.

 

جدول زمانبندی مراجعه به سامانه آموزشی گلستان جهت انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 103-1402


نظرات کاربران